Blog

Een Gouden Hart

BeCare streeft naar een situatie waarin op elke locatie binnen 6 minuten een AED beschikbaar is en waar we ‘gewone’ burgers opleiden tot lifesavers. We would like to spread the word! We proberen op allerlei manieren de kennis van reanimatie te verspreiden. Dat doen wij natuurlijk door middel van onze eigen trainingen en cursussen, maar ook door het steunen van en samenwerken met Goede Doelen en partijen waarbij de informatie op een betrouwbare manier bij jou terecht komt.

In samenwerking met de Hartstichting verspreiden we het jaarlijkse informatieboekje, waarin in we adverteren met informatie over reanimatie en trainingen. Ook staat 29 september met rode letters op de kalender. BeCare en de rest van wereld besteden aandacht aan hart- en vaatziekte bij vrouwen. We dragen rood en vragen op deze manier aandacht voor de nummer 1 doodsoorzaak bij vrouwen.

BeCare werkt graag samen met partijen en Goede Doelen die een gelijkwaardige missie hebben als wij zelf. Wij vinden het belangrijk dat bij elke advertentie of sponsorinzet, een artikel of informatiefolder beschikbaar is waar er meer te lezen is over het belang van reanimeren en de eerste 6 minuten tijdens een hartstilstand.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de burgerinitiatieven die wij ondersteunen. Maar ook de aandacht die wij besteden aan buurtpreventie teams van de gemeente, het geven van trainingen aan sportverenigingen en schrijven van artikelen in de sportkranten over het belang van AED’s langs de lijn en reanimatietrainingen in coaching/verzorgers cursussen. Dit allemaal om er voor te zorgen dat meer ‘gewone’ burgers, lifesavers worden en wij in elke situatie voor elkaar klaar kunnen staan.