Training ploegleider BHV


Heb je BHV’ers binnen jouw organisatie? Bestaat jouw organisatie uit verschillende afdelingen? Werken er BHV-ers op verschillende locaties? Heb jij behoefte aan ondersteuning van het op orde houden van de BHV materialen en het trainen van de BHV-ers? Dan kan het aanstellen van een BHV ploegleider de oplossing zijn.

Wat zijn de voordelen van een BHV ploegleider?

Bij een inzet van meerdere BHV’ers is coördinatie nodig. De werkgever of leidinggevende kan de coördinatie van de inzet op zich nemen maar het is verstandiger om dit op te dragen aan een ploegleider BHV. Een ploegleider is opgeleid om leiding te geven aan een inzet. Hij of zij communiceert in een dergelijke situatie met externe hulpdiensten en coördineert alle aanwezige BHV’ers zodat iedereen effectief ingezet kan worden. Op deze manier zorgt het BHV team er samen voor dat een noodsituatie snel weer onder controle is, zonder chaos te creëren. Een Ploegleider BHV dient er ook voor te zorgen dat de BHV-ploeg getraind wordt en blijft en dat de middelen naar behoren worden beheerd en gecontroleerd.


Image
2 dagen
Image
Bij jouw organisatie op locatie of op een BeCare locatie
Image
Op aanvraag


Voor wie is de BHV training ploegleider geschikt?

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die zich bezighouden met de uitvoering van het BHV-beleid binnen de organisatie.

Inhoud van de cursus

  • Voorbereiden op de inzet van het BHV team.
  • Het uitdenken van een calamiteitenscenario.
  • Oefenen met een BHV team.
  • Het bedenken en organiseren van een table top oefening.
  • Beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied.
  • Beheer en controle van de aan het team ter beschikking gestelde middelen.
  • Evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen.

Certificaat behalen voor BHV ploegleider

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen met meerkeuzevragen. Het praktijkexamen is een praktijkoefening waarbij de cursist wordt beoordeeld aan de hand van een verrichtingenlijst.


Training ploegleider BHV
Boek deze BHV cursus