Blog

De belangrijkste 6 minuten bij reanimatie

De belangrijkste 6 minuten bij reanimatie

6 minuten, het verschil tussen leven en dood. Als er namelijk binnen deze 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat iemand de circulatiestilstand overleefd zonder beschadigingen of risico’s na het ongeval. Bijna 90% van de slachtoffers, om precies te zijn 89%, die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging. 6 minuten zou de uiterste tijd moeten zijn, die je nodig hebt om van de plek van de reanimatie naar de plaats waar de AED hangt en weer terug te komen. Effectief gezien zou er 3 minuten van je vandaan een AED moeten hangen. Niet iedereen is even snel, daarbij geven we aan dat je niet moet rennen en op je veiligheid moet letten in die 6 minuten.

Probeer eens uit hoe ver je komt in 3 minuten? Haal jij het?

Welke stappen zet je dan om de overlevingskans van een slachtoffer te vergoten? Het allerbelangrijkste is dat na het aantreffen van een bewusteloos slachtoffer, je direct 112 belt. Na ademhalingscontrole begin je met reanimeren en je gebruikt binnen 6 minuten de AED. Don’t stres, je bent al super goed bezig! De reanimatie is een onderdeel van de keten van overleving van het slachtoffer. Deze keten bestaat uit vier verschillende stappen:

STAP 1

Alarmeer direct door 112 te bellen om een ambulance op te vragen. Het beste is om altijd in de buurt van het slachtoffer te blijven, vraag een omstander om het alarmnummer te bellen. Laat de telefoon op luidspreker zetten, zodat je kunt communiceren met de meldkamer en zij jou kunnen coachen.

STAP 2

Start direct met reanimeren. De basale reanimatie bestaat uit hartmassage in combinatie met mond-op-mondbeademing. Dit zorgt ervoor dat de bloedsomloop en de zuurstofvoorziening kunstmatig op gang worden gehouden. Hiermee overbrug je tijd.

STAP 3

Daarna volgt zo snel mogelijk defibrillatie. Dit is het toedienen van een elektrische stroomstoot met een defibrillator, een AED, om het ventrikelfibrilleren te beëindigen. Defibrilleren zorgt ervoor dat het hart weer een normaal ritme kan krijgen. Bij ongeveer 50% van de slachtoffers van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis is sprake van ventrikelfibrillatie. Voor deze groep patiënten is de enige effectieve behandeling defibrillatie.

STAP 4

Ambulancezorgverleners zetten de reanimatie voort met de specialistische reanimatie. De specialistische reanimatie door zorgprofessionals bestaat onder meer uit het toedienen van medicijnen, defibrilleren, intubatie (het inbrengen van een beademingsbuis in de luchtpijp) en koeltechnieken.

De ‘niet-reanimeren wens’

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat (ouderen) mensen een niet-reanimerenpenning of – verklaring bij zich dragen.

Zie je als (burger)hulpverlener een duidelijk zichtbare en rechtsgeldige niet-reanimatieverklaring? Dan start je niet met reanimeren. Je gaat echter niet standaard op zoek naar een penning of verklaring, want dat kost tijd. En bij een circulatiestilstand telt elke minuut. Bij reanimeren binnen 6 minuten, verdubbelt de overlevingskans van het slachtoffer.

Wil jij ook jouw buurt 6-minutenzone veilig maken? Wordt dan burgerhulpverlener en meld je aan op www.helplevensredden.nl.