Blog

Wat gebeurt er met een afgedankte AED?

AED’s die ongeveer 10 jaar of ouder zijn kunnen bij de leverancier worden ingeruild voor een nieuw exemplaar. De AED’s hebben dan hun technische levensduur bereikt. Vanaf dat moment ruilen klanten de AED in voor een inruilkorting. De ingeruilde AED’s worden verzameld en eens in de zoveel tijd opgehaald. De AED heeft dan nog een hele weg te gaan.

Wanneer de pallets bij leverancier vol zijn, gaan de afgedankte AED’s naar Het Nederlands e-waste centrum. Dit wordt gedaan door een transporteur die deze afvalstoffen mag vervoeren. Naar het sorteercentrum van producentensysteem Weee Nederland. ‘Hier worden de apparaten gesorteerd,’ vertelt Vincent de Graaf, teamleider. ‘Dat sorteren gebeurt handmatig door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee creëert Weee Nederland duurzame banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Er worden tientallen verschillende stromen gesorteerd, onder meer: witgoed, ICT, beeldschermen. En dus ook AED’s.

Het verwerken van de materialen

Het Nederlands e-waste centrum voert de sorteerwerkzaamheden uit in opdracht van Weee Nederland. Deze organisatie vertegenwoordigt producenten en importeurs van deze apparaten. En voert namens hen de wettelijke verplichtingen rond inzameling en verwerking uit. Weee Nederland kijkt welke eindverwerker het beste het aangeleverde materiaal kan verwerken. ‘Bij Het Nederlands e-waste centrum worden de accu’s meestal al verwijderd. Deze gaan naar Stibat, het goedgekeurde Nederlandse systeem voor batterijen’, legt Mark Wanders van Weee Nederland uit. Hij vervolgt: ‘De AED’s gaan dan naar een Weeelabex-gecertificeerde verwerker die gespecialiseerd is in het verwerken van metaal. De verwerker ontdoet de AED van de condensator. Bij de verwerker komt het karkas van de AED uiteindelijk in de versnipperaar terecht. De versnipperaar verpulvert alles tot kleine stukken. Vervolgens worden metalen en niet-metalen van elkaar gescheiden met bijvoorbeeld een magneet. Zo ontstaat er een stroom ijzer, niet ijzer en kunststof mix’.

Wat gebeurt er met het materiaal dat overblijft

De ijzer- en metaalstromen worden weer grondstoffen waar bijvoorbeeld auto’s en fietsen mee gemaakt worden. Die gaan vervolgens naar bedrijven die de grondstoffen nodig hebben om hun producten te kunnen maken. Wanders: ‘En dan is er natuurlijk ook nog het niet-metaal-afval. Denk aan plastic, waar dan weer bermpaaltjes, banken of plantenbakken van worden gemaakt. En het allerlaatste restafval dat daarna nog overblijft wordt verbrand met energieopwekking. Zo wordt al het materiaal uit die AED dus volledig gerecycled’.

#met dank aan Defibrion