Blog

De trainingen weer van start!

Sinds begin juni hebben we weer groen licht vanuit de overheid om trainingen te verzorgen. Uiteraard wel aan de hand van de strikte regels van het RIVM en onze branchevereniging.

1,5 meter proof trainen! Hoe pakken wij dat aan bij ons op locatie?

Je traint op een van onze locaties, we worden verwacht hier streng te zijn en op te handhaven, leuker kunnen we het niet maken, makkelijker eigenlijk ook niet.

Wij verzoeken onze cursisten 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn bij de locatie.

Men wordt opgevangen en welkom geheten door een van onze medewerkers, die als eerste navraagt of er geen gezondheidsklachten Corona zijn. Indien nodig kan het voorkomen dat je deze dag niet mag trainen. Bij binnenkomst maak je gebruik van de handgel die aangeboden wordt en pak je een paar handschoenen. Je gaat de trap op. De instructeur vangt je boven op met een kop koffie of thee en je neemt plaats op de werkplek die voor jou gereserveerd is. Je werkplek voor de dag is jouw werkplek en niet voor iemand anders! Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de instructeur en kantoorpersoneel. De training start met een instructie hygiëne maatregelen. Neem je eigen lunchpakket mee incl. drinken. Op locatie is koffie/ thee en water beschikbaar.

Gebruik van toilet, hiervoor gelden strikte hygiëne richtlijnen: Boven is het toilet alleen voor dames, beneden voor de heren. Denk bij gebruik van de trap aan de looproute en andere richtlijnen die je aan het begin van de dag hebt meegekregen. Spoel na gebruik het toilet door met gesloten deksel. Na gebruik van het toilet reinig je met alcohol 80% en papier- (werp het papier na gebruik in de prullenbak): De toilet bril en de de druk knop. Was je handen met zeep zoals op de instructiekaart staat aangegeven en draai de kraan dicht met het papier, werp het papier in de prullenbak. Reinig de kraan met alcohol 80% en gebruik dit papier om de deurklink te gebruiken en daarmee direct deze te reinigen, gooi het papier weg. Reinig je handen met handgel.

De inhoud van de training:

Tijdens EHBO en reanimatie houden we altijd 1,5 meter afstand van elkaar!

Bij alle sessies waar je in contact komt met materialen moet je handschoenen dragen. Deze moeten direct na de oefening worden weggegooid. Als een praktijkdeel wordt afgesloten en je gaat iets anders doen, moet je je handschoenen weggooien. Na het uittrekken van de handschoenen was je direct je handen.

Wat regelen wij:

Om zo veilig en efficiënt mogelijk te kunnen werken, gebruiken we meer leer- en hulpmiddelen. We desinfecteren de leermiddelen voorafgaand en na afloop van de cursus. We reinigen alle leermiddelen na gebruik in de cursus. Het gaat dan niet alleen om eerste hulpmiddelen, maar ook om de brandblussers et cetera.

Eerste hulp

Iedereen heeft een eigen verbandsetje (indien van toepassing).

Bij sommige eerste hulp handelingen kan een slachtoffer zichzelf helpen met een instructie door de bhv’er. We laten je oefenen in het geven van instructies voor zelfhulp aan slachtoffers bij handelingen waarbij dit mogelijk is.

Eerste hulp handelingen en het aanleggen van verbanden oefenen we niet op medecursisten of simulatieslachtoffers (Lotus). We gebruiken in plaats daarvan de benen/armen van de reanimatiepop of blus/slachtofferpop, een oefenarm-of been of je eigen ledematen.

Alle oefenpoppen worden na gebruik gereinigd. Bij reanimatiepoppen met een longzakje, wordt het longzakje na elke cursist vervangen. Dit geldt ook voor het gezichtsmasker.

We ontsmetten de blus/slachtofferpoppen na gebruik.

We gebruik en poppen voor verslikking.

Brandbestrijding

Ook buiten, bij de uitvoering van een scenariotraining en bij een ontruimingsoefening moet de 1,5 meter afstand worden gehouden.

Alvorens er gewerkt wordt met de blusmiddelen dient men zijn of haar handen te wassen met zeep en water.

De handgrepen van brandblussers en brandslang worden gereinigd met virus dodend middel.

Na het onderdeel brandbestrijding dient men zijn of haar handen te wassen met zeep en water en handgel.

Ontruiming:

De tabletop wordt niet uitgevoerd met alle cursisten, maar de instructeur voert de tabletop handelingen uit of er wordt gebruik gemaakt van carrouselvorm. Bij gebruik van auto’s en poppetjes: ontsmetten we deze na gebruik.

Vragen over het trainen in een 1,5 meter samenleving? Neem gerust contact met ons op via info@becare.nl of 0187-892177