Blog

Reanimatiecursus, is dat iets voor mij?

Reanimatiecursus, is dat iets voor mij?

Dat mág eigenlijk helemaal geen vraag zijn. Natuurlijk is reanimeren iets voor jou! Wie wil er nu geen levens redden?

Bij 150 tot 200 slachtoffers per week wordt vóór de komst van de ambulance een reanimatie gestart. In 64% van de gevallen wordt deze reanimatie gestart door omstanders. Reanimatie door omstanders overbrugt de tijd tot de volgende schakel in de keten van overleving en verdubbelt de overlevingskans ten opzichte van de slachtoffers bij wie dit niet gebeurt. Uit diverse (TNS NIPO) onderzoeken weten we dat 35% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder een reanimatiecursus volgde. Dit zijn ruim 4 miljoen mensen. Nu jij nog!

Wanneer moet ik reanimeren?

Een reanimatie wordt gestart als er bij een slachtoffer geen bewustzijn is en als de ademhaling afwezig is. Er kan dan sprake zijn van een circulatiestilstand. Na het constateren van bewusteloosheid wordt direct 112 gebeld en wordt verder gegaan met controle van de ademhaling. Hoe? Dat leren we je tijdens een training.

Een hartaanval kan leiden tot een circulatiestilstand, maar dit hoeft niet per se het geval te zijn. Niet alle circulatiestilstanden zijn het gevolg van een hartaanval: het hart kan ook tot stilstand komen door ademhalingsproblemen, bijvoorbeeld bij verdrinking, een ontsteking (myocarditis), een zieke hartspier (cardiomyopathie), hartfalen of een elektriciteitsongeval.

Is een circulatiestilstand dan het zelfde als een hartaanval of hartinfarct? Zoals hierboven al blijkt is een circulatie stilstand niet hetzelfde als een hartaanval of hartinfarct. Een hartinfarct is een ander woord voor een hartaanval. Het woord hartaanval zegt iets over het moment dat de pijn gesignaleerd wordt: je wordt ‘aangevallen’. Zowel de hartaanval als de hartstilstand hebben te maken met het hart, maar het zijn verschillende problemen. De hartstilstand is een elektrisch probleem, een hartaanval is
een probleem met de bloedvaten die het hart zelf van bloed voorzien. Soms kan een hartaanval, welke van zichzelf niet fataal hoeft te zijn, een hartstilstand uitlokken. Wat wij in de volksmond hartstilstand noemen heet eigenlijk een circulatie stilstand, het hart stopt met rondpompen (circuleren) van het bloed door het lichaam.

Door vroegtijdige reanimatie en nog beter met inzet van een AED (automatische externe defibrillator) kan de circulatie op gang gehouden worden tot het arriveren van de professionele hulpdiensten.

Kan iemand nadelige gevolgen op lopen naar aanleiding van een reanimatie?

Uit onderzoek blijkt dat 89% van de overlevenden goed neurologisch en psychologisch functioneert of hooguit een geringe stoornis heeft.

Tijdens een reanimatie bestaat de kans op het breken van een of meer ribben. Ook het borstbeen kan breken. Bij volwassenen leidt dit zelden tot ernstige beschadiging van de onderliggende organen als longen, maag en lever. Er kan wel letsel ontstaan, maar invloed op de sterfte van de gereanimeerde is niet waarschijnlijk. Botbreuken genezen meestal. Door onvoldoende zuurstof in de hersenen kan de persoonlijkheidsstructuur van overlevenden in negatieve zin veranderen. Ook kunnen overlevenden korte of langere periode voortleven in een coma of vegetatieve status. Uiteindelijk zal de start van reanimatie in veel gevallen kunnen leiden tot het voortleven van het slachtoffer.

Als je niets doet dan weet je zeker dat dat niet het geval zal zijn…

LET’S SAVE LIVES TOGETHER!