Blog

Risico en inventarisatie Becare

RI&E

Iedere werkgever is binnen het bedrijf verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zijn werknemers en bezoekers. Om de veiligheid te waarborgen is een werkgever verplicht om de risico’s binnen het bedrijf in kaart te brengen. Om een goede en effectieve BHV organisatie te vormen is het van belang te werken vanuit de stappen van een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het is van belang dat de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) actueel is. Als de wet wijzigt of als de arbeidsomstandigheden veranderen, moet de RI&E worden aangepast. In de RI&E worden de gezondheids – en veiligheidsrisico’s van een bedrijf in kaart gebracht. Voorbeelden van veranderingen zijn: groei van een bedrijf, een verbouwing, het coronavirus, andere productie, verandering van assortiment. De stichting zorg en welzijn adviseert om de RI&E in ieder geval één keer in de vijf jaar te updaten of vernieuwen.

Onderbouwd en objectief

Een RI&E moet objectief zijn en gebaseerd op feiten. De inzichten en opinie van één persoon is vaak niet voldoende en soms zal er cijfermatige input nodig zijn om de inventarisatie goed te onderbouwen. De goede RI&E kan dus redelijk wat tijd in beslag nemen, maar neem deze want het draagt bij aan de veiligheid van jouw werknemers en bezoekers.

Verdiepende RI&E

In sommige gevallen komt het voor dat bedrijfspecifieke zaken niet mee kunnen worden genomen in een algemene RI&E. In dit geval zal hier een verdiepende RI&E voor moeten worden opgesteld. Hiervan kan sprake zijn als er in je bedrijf bijvoorbeeld wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of machines.

Een RI&E opstellen, waar begin je mee?

Om een goede RI&E op te stellen is het van belang dat hier een persoon verantwoordelijk voor wordt gemaakt. Deze persoon noemen we de preventie medewerker. Hij of zij is verantwoordelijk voor het opstellen en waarborgen van de RI&E. Houd hierbij rekening met de volgende zaken:

  • Het is verplicht om een preventiemedewerker te hebben. Bij bedrijven met minder dan 25 medewerkers mag de directeur de rol van preventiemedewerker zelf vervullen. Bij 25 of meer medewerkers dient er een medewerker te worden aangesteld als preventiemedewerker.
  • De preventiemedewerker dient capabel genoeg te zijn, kennis te hebben van het bedrijf en ervaring te hebben.
  • De preventiemedewerker is (mede) verantwoordelijk voor het opstellen van de RI&E en is daarnaast het aanspreekpunt voor de medewerkers op het gebied van Arbo-zaken.

De RI&E zelf opstellen of uit handen geven?

  • De RI&E zelf opstellen? Let er dan op dat de preventiemedewerker voldoende tijd, expertise en enthousiasme heeft om de taken goed uit te voeren. Of is het veiliger en efficiënter om de taak bij een externe partij neer te leggen? Het gaat tenslotte om de veiligheid van je medewerkers en bezoekers. Het moet dus wel goed en kundig gebeuren.
  • Is online advies via een hulpmodule voldoende? De hulpmodules zijn vaak wel branche-, maar niet bedrijfsspecifiek. Worden de risico’s wel voldoende in beeld gebracht?

Moet je de RI&E wel of niet laten toetsen?

Bij 25 of minder werknemers geldt dat als je een door het Steunpunt-RIE erkend RI&E-instrument gebruikt, je de RI&E en het Plan van Aanpak niet hoeft te laten toetsen.Heb je meer dan 25 medewerkers in dienst, dan moet je jouw RI&E en Plan van Aanpak laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige (een Arboarts of Hoger Veiligheidskundige).